T.C
DARICA BELEDİYESİ
e-İMAR KULLANIM YÖNERGESİ








  1. Zemin Etüdü Başvuruları e-İmar Sistemi üzerinden 21/11/2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bilgi için tıklayınız. Başvuru işlemleri için Yönergeler alanını inceleyebilirsiniz.

  2. Mimari,Mekanik,Statik,Elektrik,Jeoloji,Jeofizik,İnşaat(Zemin Etüd) Taahhütnameleri Elektronik İmzalanacaktır! Bilgi için tıklayınız! Ek-1 Form-1 indirmek için tıklayınız!

  3. e-İmar uygulaması üzerinden 16/10/2023 tarihi itibariyle yeni yapı ruhsatı başvuruları alınacak olup mevcut işlerle alakalı eski sistem kullanılacaktır.




Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle kayıt yapmanız gerekmektedir.
Yeni bir avan başvurusunda bulunmak için öncelikle e-Ruhsat Başvuru Dilekçesi verilmelidir.
e-İmar uygulaması öncesi mevcut işler ve Yapı Kontrol Müdürlüğünü ilgilendiren işler eski sistem üzerinden yapılmalıdır.
Proje Müellifi ve Yapı Denetim Girişi için tıklayınız.


  1. Başvuru işlemlerinde yapı sahibi ya da yasal vekili işlem yapabilir

  2. Vekaletnamesi olmayan işlemler kabul edilmeyecektir

  3. e-Ruhsat Başvuru Dilekçesi olmadan başvuru yapılan işlemin ataması olmayacaktır.

  4. - Yapı Ruhsat Başvurusu sistem üzerinden yapıldıktan sonra Yapı Ruhsat Başvuru Evrakları ve sistemde oluşan dilekçe ekinde fiziksel olarak belediyeye sunmak zorundadır